Hemen Üye Ol

Paketiniz: Aylık ₺350,00


+90
Şifreniz en az 8 karakter olmalıdır.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

 1. www.remindturkiye.com ve www.online-mindfulness.com internet sitelerinin (bundan sonra “Web sayfası” olarak anılacaktır) faaliyetlerini “Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No: 3/5 Kat:1 Kağıthane İstanbul” adresinde yürüten Esra Sert Remind Dış Ticaret (bundan sonra “Remind Türkiye” olarak anılacaktır)
 2. Web sayfasına üye olan internet kullanıcısı (bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır)

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Işbu sözleşmeninin konusu, Remind Türkiye’nin sahip olduğu Web Sayfası’ndan Üye’nin faydalanma şartlarının oluşturulmasıdır.

MADDE 2 - ÜYELİK ŞARTLARI

Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi gerekmektedir. Üye verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Remind Türkiye'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye, Web sayfası’na üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye’nin Web sayfası’na kayıt olurken kullandığı e-posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye Web sayfası’nı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve munhasıran Üye’ye ait olacaktır.

Remind Türkiye, Web sayfası’nın içeriğini istediği zaman değiştirme, Üye’ye sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

Üye, Web sayfası’nı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Web sayfası’nın bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Web sayfası’na, Web sayfası’nın veri tabanına ve Web sayfası üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz.

Remind Türkiye markası ve logosu ve Remind Türkiye tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içerik Remind Türkiye mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz ve değiştirilemez. Üye’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde Remind Türkiye’nin söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zararını tazmin hakkı saklıdır.

Üye, gerek online gerek yüz yüze gerçekleşecek her türlü etkinlik/eğitim esnasında ses ve görüntüsünün alınabileceği, söz konusu ses ve görüntülerinin sosyal medya, web sitesi ve youtube da dahil olmak üzere dijital ortamlarda kullanılabileceği, Remind Türkiye tarafından söz konusu ses ve görüntü kaydının işlenebileceği ve 3. kişiler ile paylaşılabileceğini yürürlükte bulunan KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca onay verdiğini, bu konuda herhangi bir maddi ya da manevi bir hak talebi olmadığını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye, Remind Türkiye tarafından Web sayfası’nın iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Web sayfası’na erişilen tarih ve saat, Web sayfası’nda bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Web sayfası’na doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sayfasının Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul eder.

Remind Türkiye, Üyeler’in verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Üye, kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye KVKK Aydınlatma Metni’nden ulaşabilir.

Remind Türkiye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Web sayfası’nda yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Çerez ve Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web sayfası’nda ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Web sayfası’nda ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflardan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir.

Remind Türkiye, Üye’nin işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde Üye’nin üyeliğini iptal edip sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

MADDE 4 - ÜYELİK DEVRİ

Bu sözleşme ve kullanım şartları bildirimi kapsamındaki hak ve yükümlülükler Remind Türkiye’nin bilgi ve onayı olmaksızın 3. şahıs ve kurumlara devredilemez.

MADDE 5 - GİZLİLİK

Remind Türkiye sözleşme kapsamında verdiğiniz hakları, KVKK kapsamında kullanacaktır. Gizlilik politikamızı detaylı incelemek için Çerez ve Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni linklerini ziyaret edebilirsiniz.

MADDE 6 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Üye ile yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yukarıda esas alınacağı belirtilen e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır.

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek uyuşmazlıklarda Remind Türkiye’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile Remind Türkiye’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının; bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

MADDE 8 - YÜRÜRLÜLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve elektronik ortamda karşılıklı olarak onaylanarak yürürlülüğe girmiştir.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI

Firma Ünvanı : Esra Sert Remind Dış Ticaret

Vergi Dairesi : Maslak V.D.

Vergi Numarası : 763 032 2996

MERSİS Numarası : 2579292329000001

Adres : Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No: 3/5 Kat:1

Kağıthane/İstanbul

Telefon : 0545 917 79 39

E-posta : [email protected]

Web Siteleri : www.remindturkiye.com

www.online-mindfulness.com

1.2. - ALICI : Üye

MADDE 2 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİSİ

Hizmet Adı : Remind Canlı Üyelik

Hizmet Bedeli : *Üyelik Paketine Göre Belirlenir.

*Aylık Üyelik: 350 TL, 3 Aylık Üyelik: 945 TL, 6 Aylık Üyelik: 1.770 TL, 12 Aylık Üyelik: 2.820 TL

Hizmet Süresi : Üyelik iptal edilmediği sürece üyelik ücreti seçilen üyelik paketine göre Alıcı’nın kredi kartından düzenli olarak tahsil edilecektir.

Hizmet Başlangıç Tarihi : Üye’nin satın alma işlemi yaptığı gün

Yukarıda belirtilen bedeller, hizmete ilişkin tüm vergiler dâhil toplam bedelleri teşkil eder.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu Alıcı tarafından satın alınan yukarıda belirtilen hizmet ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

Alıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Alıcı’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Alıcı’nın mal veya hizmetin elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir.

Alıcı, Üyelik Sözleşmesi’nde beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Satıcı tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI: www.remindturkiye.com ve www.online-mindfulness.com internet sitelerinin (bundan sonra “Web sayfası” olarak anılacaktır) faaliyetlerini “Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No: 3/5 Kat:1 Kağıthane İstanbul” adresinde yürüten Esra Sert Remind Danışmanlık (bundan sonra “Remind Türkiye” olarak anılacaktır)

1.2 - ALICI: Web sayfası’na üye olarak, Web sayfası’ndaki hizmete karşılık ödeme yapan kişi. Ödeme yapılırken kullanılan isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır (bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır)

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU - MAL VE HİZMET BİLGİLERİ

İşbu sözleşmenin konusu, Remind Türkiye’nin, Üye’ye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri belirtilen mal ve hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Mal ve hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin tamamlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

Hizmet, Remind Türkiye adına çeşitli platform ve mekanlarda eğitim veren tüm uzmanlar tarafından gerçekleşen her türlü üyelik ve/veya eğitim şeklinde olabilir.

MADDE 3 - ÜYELİK VE EĞİTİM ÜCRETLERİ

Üyelik ve eğitim ücretleri, Remind Türkiye web sayfasına üye olmak ve eğitim satın almak üzere giriş yaptığınız tarihteki ilan edilmiş fiyatlardır.

Remind Türkiye, zaman zaman verdiği hizmet bedelini artırım ve indirim yapma hakkına sahiptir. Ancak aylık üyelik ücretlerinde yapılacak fiyat değişikliği üyelerimize e-posta yoluyla duyurulduktan 15 gün sonra gerçekleşecektir.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - Üye, Madde 2’de belirtildiği üzere sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri satın alma sürecinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu mal veya hizmet, Üye’nin aldığı hizmet türüne göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile Üye’nin ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

4.3 - Sözleşme konusu mal veya hizmetin, Üye’nin ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden Remind Türkiye sorumlu tutulamaz.

4.4 - Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir veya silinir ise, Remind Türkiye malı teslim veya hizmeti yerine getirme yükümlülüğünde olmayacaktır. Hizmetin var ise sunulan kısmına karşılık olarak Remind Türkiye’nin tazmin hakkı saklıdır.

4.5 - Remind Türkiye, kasıt veya ağır kusur halleri dışında herhangi bir sebep veya mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu Üye’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Üye satışın iptal edilmesi hakkını kullanabilir. Üye’nin satışı iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 5 - REMİND CANLI ÜYELİK ŞARTLARI VE CAYMA HAKKI

www.remindturkiye.com web sayfasına üye olup bedelini site üzerindeki ödeme sisteminin sunmuş olduğu ödeme alternatiflerinden kendi yapacağınız seçime uygun olarak ödediğiniz anda üyeliğinizin kapsadığı hizmetlerle ilgili haklarınız başlar. Üyelik süresi 30 (otuz) gündür.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince Remind Canlı üyeliğinin, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olması dolayısıyla üyenin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır.

Remind Türkiye web sayfasından yapılan üyelikler seçilen aylık ya da yıllık üyelik paketine göre, üyeliğinizin sona erdiği gün, ilk üye olurken site üzerindeki ödeme sistemi üzerinde seçilen ödeme koşullarına uygun şekilde otomatik olarak yenilenir. Alıcı, ödeme yaptığı kartın iyzico ödeme sistemine kaydedilmesini kabul eder.

İlk üye olurken onaylamış olduğunuz işbu sözleşme ile iptal talebinde bulunana kadar otomatik olarak üyeliğinizin yenileneceğini peşinen kabul etmiş olursunuz.

Üyeliğin ikinci ayından itibaren takip eden aylarda üyeliğinizi sonlandırmayı istemeniz halinde, talebinizin Remind Türkiye’ye ulaştığı tarih itibariyle talebiniz 24 saat içinde işleme alınır ve iptal işlemi üyeliğinizin yenilenme tarihinde geçerli olur. Yani, üyeliğiniz her ayın 10’unda yenileniyorsa ve siz iptal talebinizi ayın 25’inde gönderdiyseniz, takip eden ayın 10’u itibariyle üyeliğiniz son bulur ve bu süre boyunca üyelik haklarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Üyelik iptali için profilinize giriş yaptıktan sonra "Üyelik Yönetimi" sayfasından "Üyeliğimi İptal Et" butonuna tıklayarak iptal işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Remind Türkiye, üyelik şartlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

MADDE 6 - ONLİNE MİNDFULNESS ÜYELİK ŞARTLARI VE CAYMA HAKKI

www.online-mindfulness.com ve www.remindturkiye.com web sayfalarına üye olup bedelini site üzerindeki ödeme sisteminin sunmuş olduğu ödeme alternatiflerinden kendi yapacağınız seçime uygun olarak ödediğiniz anda üyeliğinizin kapsadığı hizmetlerle ilgili haklarınız başlar. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince Online Mindfulness eğitiminin, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olması dolayısıyla üyenin cayma hakkı bulunmamaktadır. Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır. Eğitim kapsamında Esra Sert’in verdiği canlı yayınlar eğitimin hediyesidir ve kaldırılma hakkı saklıdır.

Remind Türkiye, üyelik şartlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

MADDE 7 - YOGA UZMANLIK EĞİTİMLERİNDE CAYMA HAKKI

Üye, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir ve eğitim başlamadan 14 (on dört) gün öncesine kadar cayma hakkını kullanabilir, ön kayıt ücretini iade alabilir.

Eğitime 14 (on dört) gün kala ve eğitim başladığı andan itibaren ödenen ücret için iade yapılmadığını üye kabul etmiş olur.

Cayma hakkınızı kullanmak için [email protected] adresine “iade talebi” konulu bir e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde hizmet bedeli Üye’ye iade edilir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde Üye, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını Üye’ye iade eder.

MADDE 8 - HİZMET KOŞULLARI

www.remindturkiye.com veya www.online-mindfulness.com web sayfasından aylık üyelik, eğitim, hizmet veya mal satın aldığınızda hizmet koşullarına uygun olarak site ve üyeliğinizden faydalanmayı; Remind Türkiye’nin ve eğitim veren uzmanların herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan edersiniz:

8.1 - Eğitim ve yoga derslerinde verilen bilgilerin tıbbi tedavi veya terapi yerine geçmediğini; Eğitmen ve uzmanların, tıbbi hastalık, rahatsızlık ya da diğer fiziksel, ruhsal ve zihinsel durumların teşhisini koymadıklarını; Bu eğitim ve derslerdeki verilen bilgilerin herhangi bir tıbbi tanı, teşhis, tedavi, terapi amaçlamadığını, uzman doktorlar tarafından önerilen tanı, tetkik, teşhis, tedavi, terapi, reçete ve ilaçlara alternatif oluşturmadığını; Programdaki bilgi ve tavsiyeleri uygulamanın tamamen kendi özgür seçimim olduğunu, tıp uzmanı tarafından düzenlenen reçete ve müdahalelerin yerine geçmediğini; Program süresince herhangi bir işitsel, görsel, fiziksel veya sair bir yönlendirmenin tamamen kendi isteğim ile ve onayım doğrultusunda olduğunu;

8.2 - Yoga pratiklerinizi uzmanlarımız tarafından verilen talimatlar çerçevesinde geliştirmeyi; Uzmanlarımız tarafından belirli bir malzeme kullanımı uygulanması halinde sizlere önereceği malzemenin uygun şekilde kullanılması, uzman tarafından söylenen her hareketi birebir söylendiği şekilde uygulayacağınızı, aksi hal kalıcı sakatlık ve/veya sağlık sorunlarına yol açabileceğini; Uzmanlarımızın önerilerine uymayarak kendi stil ve seviyesinin dışına çıkan üyenin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu.

8.3 - Üyeler’in kullandıkları cihazdan ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, siteyi kullanamama gibi durumlardan Remind Türkiye sorumlu tutulamaz. Üye, sitede yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için siteye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

MADDE 9 - BİLDİRİMLER DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme kapsamında Üye ile yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yukarıda esas alınacağı belirtilen e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır.

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Remind Türkiye’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile Remind Türkiye’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının; bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, ilan edilen fazla olması halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

Satın alma işleminin tamamlanması durumunda Üye işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

İşbu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında aydınlatma metninin amacı, veri sorumlusu Esra Sert Remid Dış Ticaret (“Remind Türkiye”) tarafından remindturkiye.com web sitesi ziyaretiniz ve buradaki işlemleriniz sırasında işlenen kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sizi aydınlatmaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metninde belirtilen ve sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Esra Sert Remid Dış Ticaret veri sorumlusudur.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Toplanan Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz remindturkiye.com web sitesi üzerinden dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Fiziki olarak ilettiğiniz belgeler otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Bu elde etme işlemleri, web sitesine girmeniz, formları doldurmanız gibi yöntemlerle gerçekleşir.

Toplanan kişisel verileriniz şunlardır:

Kategori Kişisel Veri Türleri
Kimlik Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası
İletişim Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres
İşlem Güvenliği IP Adresi, İşlem Tarihi/Zamanı, Yapılan İşlem, Parola, Tarayıcı Bilgisi (ID gibi)
Müşteri İşlem Satın alınan ürün/paket, Üyelik bilgisi, Alınan paket tutarı, Sipariş Tarihi/Zamanı, Hediye bilgileri, Fatura Bilgileri, Ders katılım bilgileri, İzleme kayıtları, Ödeme geçmişi, Ödeme Yöntemi, Ödeme Sonucu,
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Cihaz kamerası ve mikrofonunun açılması halinde işlenen görüntü ve ses verileri
Hukuki İşlem Mesafeli Sözleşme Onayı, Üyelik Sözleşmesi/Ön Bilgilendirme Formu Onayı, Açık Rıza Kaydı
Pazarlama Ticari İletişim Onayı, Çerez Tercihleri

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri


Web Sitesi Ziyareti

Web Sitemizi ziyaretiniz sırasında, İşlem güvenliği (IP Adresi, bağlantı zamanı gibi trafik bilgileriniz) işlenmektedir. Bu bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK 5/2a’da belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle işlenmektedir.

Üyelik Süreçleri

Platformumuza üye olmak istemeniz halinde kişisel verileriniz işlenir. Üyelik sırasında işlenen; Kimlik (ad, soyad), İletişim (e-posta adresi, telefon numarası), İşlem Güvenliği (Şifre / Parola, E-Posta Doğrulama Bilgisi), Müşteri İşlem (Satın alınan ürün/paket, Üyelik bilgisi,Üyelik Tarihi/Zamanı, Hediye bilgileri, Ders katılım bilgileri, İzleme kayıtları), Hukuki İşlem (kullanım sözleşmesi onayı) kişisel verileriniz; üyelik süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış ve operasyon süreçleri, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçleri, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle sizinle akdedilen üyelik sözleşmesine istinaden işlenecektir.

Ödeme Süreçleri

Platformumuza üye olarak bir paket satın almanız halinde Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Hukuki İşlem ve Müşteri İşlem (Satın alınan ürün/paket, Alınan paket tutarı, Sipariş Tarihi/Zamanı, Fatura Bilgileri, Ödeme geçmişi, Ödeme Yöntemi, Ödeme Sonucu) bilgileriniz; hizmet satış ve operasyon süreçleri, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ile saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle sizinle akdedilen mesafeli satış sözleşmesine istinaden işlenecektir. Kredi kartı bilgileriniz yalnızca TCMB lisanslı ödeme kuruluşumuzca işlenerek bankaya aktarılır. Sistemlerimiz üzerinde kredi kartı bilgisi saklanmaz.

Canlı Derslere Katılım ve Ders Kayıtlarının İzlenmesi

Platform üzerindeki canlı derslere katılımınıza ilişkin Müşteri İşlem ve İşlem Güvenliği bilgileriniz hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle sizinle akdedilen mesafeli satış sözleşmesine istinaden işlenecek ve saklanacaktır. Platformumuz üzerinden yürüttüğümüz canlı dersler Zoom üzerinden gerçekleşmektedir. Platform üzerinden canlı derslere katılımınız sırasında Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği verileriniz ile canlı ders esnasında kamera ve mikrofonunuzu açmanız halinde Görsel ve İşitsel Kayıt verileriniz, canlı ders süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/1 ve Md.9/1 kapsamında açık rızanıza istinaden işlenecek ve ilgili iletişim tedarikçisine aktarılacaktır. Eğitimler sırasında kamera ve mikrofon açma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak mikrofon ve kamera açmayı tercih etmeniz halinde ses ve görüntü bilgileriniz canlı dersin hocası ve diğer katılımcılar tarafından görünür olacaktır. Canlı derslerde kamera ve mikrofon açsanız dahi buradaki bilgileriniz site üzerinde erişilebilen ders kayıtlarında yayınlanmaz.

Ders kayıtları, video podcastler gibi yayınları platform üzerinden izlemek istemeniz halinde izleme kayıtlarınıza ilişkin Müşteri İşlem ve İşlem Güvenliği bilgileriniz hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle sizinle akdedilen mesafeli satış sözleşmesine istinaden işlenecektir.

İşlem ve Elektronik Ticaret Kayıtlarının Saklanması

Platformumuz üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemlerin dijital kayıtları, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve saklama amaçlarıyla KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir. Ayrıca platform üzerinde gerçekleştirdiğiniz elektronik ticaret işlemine ilişkin işbu aydınlatma metninde açıklanan kişisel verileriniz; Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması sebebiyle Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki elektronik kayıtları saklanma yükümlülüğüne (Madde 33/6) istinaden saklanmaktadır.

İletişim ve Pazarlama Süreçleri

İnternet sitemizde yer alan iletişim formu, e-posta ve diğer kanallar ile bize bildirdiğiniz konu, talep ve şikayetler, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile birlikte; Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ticari elektronik ileti almak, kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi almak, bültene abone olmak, size özel fırsatlardan haberdar olmak istemeniz halinde kimlik, e-posta adresi, telefon numarası, iletişim kanalı ve iletişim izni bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Bu kapsamda verdiğiniz açık rıza, 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerir. Verdiğiniz açık rızayı her zaman geri alabilirsiniz.

Çerezler

İnternet sitesinde yer alan çerezler aracılığı ile işlenen kişisel verilerinize ilişkin ayrıntılı bilgiye Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz;

 • Güvenli şekilde barındırılması ve yedeklenmesi amacıyla veri saklama tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması sunan tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
 • Canlı eğitim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla canlı derse katılım bilgileriniz iletişim tedarikçimize aktarılmaktadır.
 • İletişim ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta iletişimi araçları sunan tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
 • İletişim onayı vermeniz takdirde bu onaya ilişkin kimlik, iletişim ve onay bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Ticari İletişim ce Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Md.7’ye istinaden İYS aracılığıyla Ticaret Bakanlığına bildirilmektedir. Ayrıca ileti gönderebilmemiz için kişisel verileriniz lisanslı ileti gönderim tedarikçimize aktarılır.
 • Kredi kartı bilgileriniz ile ödemeye ilişkin kişisel verileriniz ödemenin alınabilmesi amacıyla ödeme hizmet sağlayıcı tedarikçilerimiz ve bankaya aktarılmaktadır. Bu süreçte lisanslı tedarikçiler kullanıldığından kart bilgileri sistemlerimize girmeksizin ödeme hizmet sunucusu tarafından toplanmaktadır.
 • Fatura bilgileriniz mevzuat gereği yetkili kurumlara bilgi verilmesi gerektiğinden entegratör firma aracılığı ile T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu Yeşilce, Dalgıç Sk. No 3/5 Kat 1, 34418 Kâğıthane/İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemlerimizde kayıtlı ve tarafınızca doğrulanmış e-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile ulaşabilirsiniz.

Remind Türkiye