Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na göre sizinle ilgili bazı kişisel verilerin, veri sorumlusu olan Esra Sert Remid Dış Ticaret (“Remind Türkiye”) tarafından sizi ürün veya hizmetlere ilişkin kampanya, duyuru ve indirimlerden haberdar edebilmek amacıyla iletiler gönderebilmek için açık rızanız gerekmektedir.

Bu kapsamda ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve iletişim izni bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin reklam ve pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, açık rızanıza istinaden işlenecektir. Ayrıca tarafınıza ileti gönderebilmek amacıyla ileti bilgileriniz ileti gönderimi alanında hizmet veren tedarikçilerimiz ile Ticaret Bakanlığı (İYS) ile paylaşılmaktadır.

Bu rızayı vermekle verdiğiniz iznin 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerdiğini ve rızanızı her zaman geri alabileceğinizi bildiğinizi beyan edersiniz. İletişim izninizi her zaman geri alabilirsiniz. Elektronik ticari ileti yönetmeliğindeki onaylara ilişkin istisnalar saklıdır.

Hemen Üye Ol
Remind Türkiye