Mesafeli Satış ve Gizlilik Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ VE HİZMET KOŞULLARI

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Esra Sert Remind Dış Ticaret
Adres: Yeşilce Mah. Dalgıç Sk. No 3/5 Kat 1 Kağıthane İSTANBUL
Telefon: 0 212 963 04 64
E-posta: info@remindturkiye.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Alıcı olarak www.remindturkiye.com web sayfasında hizmete karşılık ödeme yapan kişi ve ödeme yapılırken kullanılan isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

Hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin sonlandığı/tamamlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

Hizmet, Esra Sert Remind Dış Tiacret ve Remind Türkiye adına çeşitli platform ve mekanlarda eğitim veren tüm uzmanlar tarafından gerçekleşen her türlü aylık üyelik ve/veya tek ödemeli eğitim şeklinde olabilir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtildiği üzere sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri satın alma sürecinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın aldığı hizmet türüne göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile ALICI’nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

4.3 – Sözleşme konusu hizmet, ALICI’nın ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4 – Sözleşme konusu hizmetin teslimatı için işbu sözleşmenin kabul edildiğine dair onayın www.remindturkiye.com internet sitesinde verilmesi ve bedelinin satın alma sürecinde belirtilen ödeme şekillerinden herhangi biri ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir veya silinir ise, SATICI hizmeti yerine getirme yükümlülüğünde olmayacaktır. Hizmetin var ise sunulan kısmına karşılık olarak SATICI’nın tazmin hakkı saklıdır.

4.5 - SATICI, kasıt veya ağır kusur halleri dışında herhangi bir sebep veya mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI satışın iptal edilmesi hakkını kullanabilir. ALICI’nın satışı iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 5 - ÜYELİK ŞARTLARI

Remind Türkiye web sayfasına (www.remindturkiye.com) üye olup bedelini site üzerindeki ödeme sisteminin sunmuş olduğu ödeme alternatiflerinden kendi yapacağınız seçime uygun olarak ödediğiniz anda üyeliğinizin kapsadığı hizmetlerle ilgili haklarınız başlar. Üyelik süresi 30 gündür. Üyeliğinizin ilk ayında satın aldığınız üyeliğin ilk 7 günü içerisinde sebep belirtmeksizin üyelik bedelinin de iadesi ile üyeliğinizi iptal etme hakkınız geçerlidir. Bu süre içerisinde iptal edilmeyen üyelik sözleşmelerinin süre sonuna kadar iptali mümkün değildir. Üye olurken seçilen ödeme koşullarına uygun olarak aylık üyelik bedelinin tamamı peşin olarak tahsil edilir ve iadesi mümkün değildir. Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır.

Remind Türkiye web sayfasından yapılan üyelikler her ay, üyeliğinizin sona erdiği gün, ilk üye olurken site üzerindeki ödeme sistemi üzerinde seçilen ödeme koşullarına uygun şekilde otomatik olarak yenilenir. İlk üye olurken onaylamış olduğunuz işbu sözleşme ile her ay otomatik olarak üyeliğinizin yenileneceğini peşinen ve geri dönülemez olarak kabul etmiş olursunuz. Üyeliğin ikinci ayından itibaren takip eden aylarda üyeliğinizi sonlandırmayı istemeniz halinde, talebinizin Remind Türkiye’ye ulaştığı tarih itibariyle talebiniz 24 saat içinde işleme alınır ve iptal işlemi üyeliğinizin yenilenme tarihinde geçerli olur. Yani, üyeliğiniz her ayın 10’unda yenileniyorsa ve siz iptal talebinizi ayın 25’inde gönderdiyseniz, takip eden ayın 10’u itibariyle üyeliğiniz son bulur ve bu süre boyunca üyelik haklarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

SATICI, zaman zaman verdiği hizmet bedelini arttırma hakkına sahiptir. Ancak fiyat değişikliği üyelerimize e-posta yoluyla duyrulduktan en az 30 gün sonra gerçekleşecektir.

Üyelik iptalleri için info@remindturkiye.com adresine “üyelik iptali” konulu e-posta gönderilerek talebin iletilmesi yeterlidir.

MADDE 6 – TEK ÖDEMELİ EĞİTİMLERDE CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren yedi gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde info@remindturkiye.com adresine e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden yedi gün içinde hizmet bedeli ALICI’ya iade edilir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde ALICI, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını ALICI’ya iade eder.

MADDE 7 - KULLANIM ŞARTLARI

www.remindturkiye.com web sayfasından aylık üyelik veya tek ödemeli eğitim satın aldığınızda aşağıdaki kullanım şartlarına uygun olarak site ve üyeliğinizden faydalanmayı; SATICI’nın ve eğitim veren uzmanların herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan edersiniz:

7.1 - Eğitim ve yoga derslerinde verilen bilgilerin tıbbi tedavi veya terapi yerine geçmediğini; Eğitmen ve uzmanların, tıbbi hastalık, rahatsızlık ya da diğer fiziksel, ruhsal ve zihinsel durumların teşhisini koymadıklarını; Bu eğitim ve derslerdeki verilen bilgilerin herhangi bir tıbbi tanı, teşhis, tedavi, terapi amaçlamadığını, uzman doktorlar tarafından önerilen tanı, tetkik, teşhis, tedavi, terapi, reçete ve ilaçlara alternatif oluşturmadığını; Programdaki bilgi ve tavsiyeleri uygulamanın tamamen kendi özgür seçimim olduğunu, tıp uzmanı tarafından düzenlenen reçete ve müdahalelerin yerine geçmediğini; Program süresince herhangi bir işitsel, görsel, fiziksel veya sair bir yönlendirmenin tamamen kendi isteğim ile ve onayım doğrultusunda olduğunu;

7.2 - Yoga pratiklerinizi uzmanlarımız tarafından verilen talimatlar çerçevesinde geliştirmeyi; Uzmanlarımız tarafından belirli bir malzeme kullanımı uygulanması halinde sizlere önereceği malzemenin uygun şekilde kullanılması, uzman tarafından söylenen her hareketi birebir söylendiği şekilde uygulayacağınızı, aksi hal kalıcı sakatlık ve/veya sağlık sorunlarına yol açabileceğini; Uzmanlarımızın önerilerine uymayarak kendi stil ve seviyesinin dışına çıkan üyenin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu.

MADDE 8 – BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında ALICI ile yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yukarıda esas alınacağı belirtilen e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi kayıtları, elektronik bilgileri ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Satın alma işleminin tamamlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Hemen Kayıt Ol
HEMEN İLETİŞİME GEÇ

Whatsapp iletişim hattımız ile hızlı iletişimin tadını çıkarın

WhatsApp
Remind Türkiye