Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR

  1. www.remindturkiye.com ve www.online-mindfulness.com internet sitelerinin (bundan sonra “Web sayfası” olarak anılacaktır) faaliyetlerini “Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No: 3/5 Kat:1 Kağıthane İstanbul” adresinde yürüten Esra Sert Remind Dış Ticaret (bundan sonra “Remind Türkiye” olarak anılacaktır)
  2. Web sayfasına üye olan internet kullanıcısı (bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır)

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Işbu sözleşmeninin konusu, Remind Türkiye’nin sahip olduğu Web Sayfası’ndan Üye’nin faydalanma şartlarının oluşturulmasıdır.

MADDE 2 - ÜYELİK ŞARTLARI

Üyelik statüsünün kazanılması için, Üyelik Sözleşmesi’nin onaylanması ve üyelik sayfasında belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz şekilde girilmesi gerekmektedir. Üye verdiği kişisel ve diğer bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Remind Türkiye'nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye, Web sayfası’na üye olurken belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Üye’nin Web sayfası’na kayıt olurken kullandığı e-posta adresinin ve belirlediği şifrenin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait e-posta ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye Web sayfası’nı kullanırken yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve munhasıran Üye’ye ait olacaktır.

Remind Türkiye, Web sayfası’nın içeriğini istediği zaman değiştirme, Üye’ye sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

Üye, Web sayfası’nı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Web sayfası’nın bütününü veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanamaz. Web sayfası’na, Web sayfası’nın veri tabanına ve Web sayfası üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici bir teknoloji kullanamaz veya virüs yayamaz.

Remind Türkiye markası ve logosu ve Remind Türkiye tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, slogan ve benzeri tüm içerik Remind Türkiye mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz ve değiştirilemez. Üye’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde Remind Türkiye’nin söz konusu ihlalden kaynaklanan her türlü zararını tazmin hakkı saklıdır.

Üye, gerek online gerek yüz yüze gerçekleşecek her türlü etkinlik/eğitim esnasında ses ve görüntüsünün alınabileceği, söz konusu ses ve görüntülerinin sosyal medya, web sitesi ve youtube da dahil olmak üzere dijital ortamlarda kullanılabileceği, Remind Türkiye tarafından söz konusu ses ve görüntü kaydının işlenebileceği ve 3. kişiler ile paylaşılabileceğini yürürlükte bulunan KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca onay verdiğini, bu konuda herhangi bir maddi ya da manevi bir hak talebi olmadığını kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye, Remind Türkiye tarafından Web sayfası’nın iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Web sayfası’na erişilen tarih ve saat, Web sayfası’nda bulunulan sırada erişilen sayfalar ve Web sayfası’na doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sayfasının Internet adresi gibi birtakım bilgilerin toplanabileceğini kabul eder.

Remind Türkiye, Üyeler’in verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile uyumlu olarak işlemekte ve korumaktadır. Üye, kişisel verilerinin işlenmesi ve korunmasına ilişkin detaylı bilgiye KVKK Aydınlatma Metni’nden ulaşabilir.

Remind Türkiye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Web sayfası’nda yer alan KVKK Aydınlatma Metni ve Çerez ve Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı, uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web sayfası’nda ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Web sayfası’nda ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 3 - SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflardan herhangi biri, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir.

Remind Türkiye, Üye’nin işbu sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi halinde Üye’nin üyeliğini iptal edip sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

MADDE 4 - ÜYELİK DEVRİ

Bu sözleşme ve kullanım şartları bildirimi kapsamındaki hak ve yükümlülükler Remind Türkiye’nin bilgi ve onayı olmaksızın 3. şahıs ve kurumlara devredilemez.

MADDE 5 - GİZLİLİK

Remind Türkiye sözleşme kapsamında verdiğiniz hakları, KVKK kapsamında kullanacaktır. Gizlilik politikamızı detaylı incelemek için Çerez ve Gizlilik Politikası ve KVKK Aydınlatma Metni linklerini ziyaret edebilirsiniz.

MADDE 6 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi kapsamında Üye ile yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yukarıda esas alınacağı belirtilen e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır.

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek uyuşmazlıklarda Remind Türkiye’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile Remind Türkiye’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının; bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

MADDE 8 - YÜRÜRLÜLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve elektronik ortamda karşılıklı olarak onaylanarak yürürlülüğe girmiştir.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI

Firma Ünvanı : Esra Sert Remind Dış Ticaret

Vergi Dairesi : Maslak V.D.

Vergi Numarası : 763 032 2996

MERSİS Numarası : 2579292329000001

Adres : Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No: 3/5 Kat:1

Kağıthane/İstanbul

Telefon : 0545 917 79 39

E-posta : [email protected]

Web Siteleri : www.remindturkiye.com

www.online-mindfulness.com

1.2. - ALICI : Üye

MADDE 2 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİSİ

Hizmet Adı : Remind Canlı Üyelik

Hizmet Bedeli : *Üyelik Paketine Göre Belirlenir.

*Aylık Üyelik: 350 TL, 3 Aylık Üyelik: 945 TL, 6 Aylık Üyelik: 1.770 TL, 12 Aylık Üyelik: 2.820 TL

Hizmet Süresi : Üyelik iptal edilmediği sürece üyelik ücreti seçilen üyelik paketine göre Alıcı’nın kredi kartından düzenli olarak tahsil edilecektir.

Hizmet Başlangıç Tarihi : Üye’nin satın alma işlemi yaptığı gün

Yukarıda belirtilen bedeller, hizmete ilişkin tüm vergiler dâhil toplam bedelleri teşkil eder.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu Alıcı tarafından satın alınan yukarıda belirtilen hizmet ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

Alıcı işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Alıcı’ya siparişinin detayları hakkında bilgilendirme yapılmakta olup, Alıcı’nın mal veya hizmetin elektronik olarak satın alınmasına ilişkin olarak Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gereğince mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir.

Alıcı, Üyelik Sözleşmesi’nde beyan etmiş olduğu e-posta adresinin Satıcı tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını bilmektedir.

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - TARAFLAR

1.1 - SATICI: www.remindturkiye.com ve www.online-mindfulness.com internet sitelerinin (bundan sonra “Web sayfası” olarak anılacaktır) faaliyetlerini “Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No: 3/5 Kat:1 Kağıthane İstanbul” adresinde yürüten Esra Sert Remind Danışmanlık (bundan sonra “Remind Türkiye” olarak anılacaktır)

1.2 - ALICI: Web sayfası’na üye olarak, Web sayfası’ndaki hizmete karşılık ödeme yapan kişi. Ödeme yapılırken kullanılan isim, adres ve iletişim bilgileri esas alınır (bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır)

MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU - MAL VE HİZMET BİLGİLERİ

İşbu sözleşmenin konusu, Remind Türkiye’nin, Üye’ye satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri belirtilen mal ve hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Mal ve hizmetin türü, satış bedeli ve ödeme şekli satın alma sürecinin tamamlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

Hizmet, Remind Türkiye adına çeşitli platform ve mekanlarda eğitim veren tüm uzmanlar tarafından gerçekleşen her türlü üyelik ve/veya eğitim şeklinde olabilir.

MADDE 3 - ÜYELİK VE EĞİTİM ÜCRETLERİ

Üyelik ve eğitim ücretleri, Remind Türkiye web sayfasına üye olmak ve eğitim satın almak üzere giriş yaptığınız tarihteki ilan edilmiş fiyatlardır.

Remind Türkiye, zaman zaman verdiği hizmet bedelini artırım ve indirim yapma hakkına sahiptir. Ancak aylık üyelik ücretlerinde yapılacak fiyat değişikliği üyelerimize e-posta yoluyla duyurulduktan 15 gün sonra gerçekleşecektir.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1 - Üye, Madde 2’de belirtildiği üzere sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri satın alma sürecinde okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu mal veya hizmet, Üye’nin aldığı hizmet türüne göre yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile Üye’nin ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresine açıklanan süre içinde gönderilir.

4.3 - Sözleşme konusu mal veya hizmetin, Üye’nin ödeme sırasında kayıt ettiği e-posta adresinden kaynaklanan sorunlar nedeni ile teslim edilememesinden Remind Türkiye sorumlu tutulamaz.

4.4 - Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir veya silinir ise, Remind Türkiye malı teslim veya hizmeti yerine getirme yükümlülüğünde olmayacaktır. Hizmetin var ise sunulan kısmına karşılık olarak Remind Türkiye’nin tazmin hakkı saklıdır.

4.5 - Remind Türkiye, kasıt veya ağır kusur halleri dışında herhangi bir sebep veya mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu Üye’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Üye satışın iptal edilmesi hakkını kullanabilir. Üye’nin satışı iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

MADDE 5 - REMİND CANLI ÜYELİK ŞARTLARI VE CAYMA HAKKI

www.remindturkiye.com web sayfasına üye olup bedelini site üzerindeki ödeme sisteminin sunmuş olduğu ödeme alternatiflerinden kendi yapacağınız seçime uygun olarak ödediğiniz anda üyeliğinizin kapsadığı hizmetlerle ilgili haklarınız başlar. Üyelik süresi 30 (otuz) gündür.

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince Remind Canlı üyeliğinin, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olması dolayısıyla üyenin cayma hakkı bulunmamaktadır.

Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır.

Remind Türkiye web sayfasından yapılan üyelikler seçilen aylık ya da yıllık üyelik paketine göre, üyeliğinizin sona erdiği gün, ilk üye olurken site üzerindeki ödeme sistemi üzerinde seçilen ödeme koşullarına uygun şekilde otomatik olarak yenilenir. Alıcı, ödeme yaptığı kartın iyzico ödeme sistemine kaydedilmesini kabul eder.

İlk üye olurken onaylamış olduğunuz işbu sözleşme ile iptal talebinde bulunana kadar otomatik olarak üyeliğinizin yenileneceğini peşinen kabul etmiş olursunuz.

Üyeliğin ikinci ayından itibaren takip eden aylarda üyeliğinizi sonlandırmayı istemeniz halinde, talebinizin Remind Türkiye’ye ulaştığı tarih itibariyle talebiniz 24 saat içinde işleme alınır ve iptal işlemi üyeliğinizin yenilenme tarihinde geçerli olur. Yani, üyeliğiniz her ayın 10’unda yenileniyorsa ve siz iptal talebinizi ayın 25’inde gönderdiyseniz, takip eden ayın 10’u itibariyle üyeliğiniz son bulur ve bu süre boyunca üyelik haklarınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Üyelik iptali için profilinize giriş yaptıktan sonra "Üyelik Yönetimi" sayfasından "Üyeliğimi İptal Et" butonuna tıklayarak iptal işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Remind Türkiye, üyelik şartlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

MADDE 6 - ONLİNE MİNDFULNESS ÜYELİK ŞARTLARI VE CAYMA HAKKI

www.online-mindfulness.com ve www.remindturkiye.com web sayfalarına üye olup bedelini site üzerindeki ödeme sisteminin sunmuş olduğu ödeme alternatiflerinden kendi yapacağınız seçime uygun olarak ödediğiniz anda üyeliğinizin kapsadığı hizmetlerle ilgili haklarınız başlar. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik gereğince Online Mindfulness eğitiminin, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler kapsamında olması dolayısıyla üyenin cayma hakkı bulunmamaktadır. Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır. Eğitim kapsamında Esra Sert’in verdiği canlı yayınlar eğitimin hediyesidir ve kaldırılma hakkı saklıdır.

Remind Türkiye, üyelik şartlarını tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

MADDE 7 - YOGA UZMANLIK EĞİTİMLERİNDE CAYMA HAKKI

Üye, sözleşme konusu hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde cayma hakkına sahiptir ve eğitim başlamadan 14 (on dört) gün öncesine kadar cayma hakkını kullanabilir, ön kayıt ücretini iade alabilir.

Eğitime 14 (on dört) gün kala ve eğitim başladığı andan itibaren ödenen ücret için iade yapılmadığını üye kabul etmiş olur.

Cayma hakkınızı kullanmak için [email protected] adresine “iade talebi” konulu bir e-posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde hizmet bedeli Üye’ye iade edilir.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde Üye, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını Üye’ye iade eder.

MADDE 8 - HİZMET KOŞULLARI

www.remindturkiye.com veya www.online-mindfulness.com web sayfasından aylık üyelik, eğitim, hizmet veya mal satın aldığınızda hizmet koşullarına uygun olarak site ve üyeliğinizden faydalanmayı; Remind Türkiye’nin ve eğitim veren uzmanların herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan edersiniz:

8.1 - Eğitim ve yoga derslerinde verilen bilgilerin tıbbi tedavi veya terapi yerine geçmediğini; Eğitmen ve uzmanların, tıbbi hastalık, rahatsızlık ya da diğer fiziksel, ruhsal ve zihinsel durumların teşhisini koymadıklarını; Bu eğitim ve derslerdeki verilen bilgilerin herhangi bir tıbbi tanı, teşhis, tedavi, terapi amaçlamadığını, uzman doktorlar tarafından önerilen tanı, tetkik, teşhis, tedavi, terapi, reçete ve ilaçlara alternatif oluşturmadığını; Programdaki bilgi ve tavsiyeleri uygulamanın tamamen kendi özgür seçimim olduğunu, tıp uzmanı tarafından düzenlenen reçete ve müdahalelerin yerine geçmediğini; Program süresince herhangi bir işitsel, görsel, fiziksel veya sair bir yönlendirmenin tamamen kendi isteğim ile ve onayım doğrultusunda olduğunu;

8.2 - Yoga pratiklerinizi uzmanlarımız tarafından verilen talimatlar çerçevesinde geliştirmeyi; Uzmanlarımız tarafından belirli bir malzeme kullanımı uygulanması halinde sizlere önereceği malzemenin uygun şekilde kullanılması, uzman tarafından söylenen her hareketi birebir söylendiği şekilde uygulayacağınızı, aksi hal kalıcı sakatlık ve/veya sağlık sorunlarına yol açabileceğini; Uzmanlarımızın önerilerine uymayarak kendi stil ve seviyesinin dışına çıkan üyenin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu.

8.3 - Üyeler’in kullandıkları cihazdan ve/veya internet bağlantılarından dolayı olabilecek herhangi bir hata, sistemsel yavaşlık, siteyi kullanamama gibi durumlardan Remind Türkiye sorumlu tutulamaz. Üye, sitede yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için siteye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

MADDE 9 - BİLDİRİMLER DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme kapsamında Üye ile yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, yukarıda esas alınacağı belirtilen e-posta adresi aracılığıyla yapılacaktır.

Üye, işbu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Remind Türkiye’nin resmi defter ve ticari kayıtları ile Remind Türkiye’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının; bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

MADDE 7 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlık, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, ilan edilen fazla olması halinde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

Satın alma işleminin tamamlanması durumunda Üye işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Hemen Üye Ol
Remind Türkiye