KVVK Aydınlatma Metni

İşbu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında aydınlatma metninin amacı, veri sorumlusu Esra Sert Remid Dış Ticaret (“Remind Türkiye”) tarafından remindturkiye.com web sitesi ziyaretiniz ve buradaki işlemleriniz sırasında işlenen kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sizi aydınlatmaktır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu aydınlatma metninde belirtilen ve sizinle ilgili kişisel veriler konusunda kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Esra Sert Remid Dış Ticaret veri sorumlusudur.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Toplanan Kişisel Verileriniz

Kişisel verileriniz remindturkiye.com web sitesi üzerinden dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir. Fiziki olarak ilettiğiniz belgeler otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir. Bu elde etme işlemleri, web sitesine girmeniz, formları doldurmanız gibi yöntemlerle gerçekleşir.

Toplanan kişisel verileriniz şunlardır:

Kategori Kişisel Veri Türleri
Kimlik Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası
İletişim Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Adres
İşlem Güvenliği IP Adresi, İşlem Tarihi/Zamanı, Yapılan İşlem, Parola, Tarayıcı Bilgisi (ID gibi)
Müşteri İşlem Satın alınan ürün/paket, Üyelik bilgisi, Alınan paket tutarı, Sipariş Tarihi/Zamanı, Hediye bilgileri, Fatura Bilgileri, Ders katılım bilgileri, İzleme kayıtları, Ödeme geçmişi, Ödeme Yöntemi, Ödeme Sonucu,
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Cihaz kamerası ve mikrofonunun açılması halinde işlenen görüntü ve ses verileri
Hukuki İşlem Mesafeli Sözleşme Onayı, Üyelik Sözleşmesi/Ön Bilgilendirme Formu Onayı, Açık Rıza Kaydı
Pazarlama Ticari İletişim Onayı, Çerez Tercihleri

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri


Web Sitesi Ziyareti

Web Sitemizi ziyaretiniz sırasında, İşlem güvenliği (IP Adresi, bağlantı zamanı gibi trafik bilgileriniz) işlenmektedir. Bu bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK 5/2a’da belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle işlenmektedir.

Üyelik Süreçleri

Platformumuza üye olmak istemeniz halinde kişisel verileriniz işlenir. Üyelik sırasında işlenen; Kimlik (ad, soyad), İletişim (e-posta adresi, telefon numarası), İşlem Güvenliği (Şifre / Parola, E-Posta Doğrulama Bilgisi), Müşteri İşlem (Satın alınan ürün/paket, Üyelik bilgisi,Üyelik Tarihi/Zamanı, Hediye bilgileri, Ders katılım bilgileri, İzleme kayıtları), Hukuki İşlem (kullanım sözleşmesi onayı) kişisel verileriniz; üyelik süreçlerinin yürütülmesi, hizmet satış ve operasyon süreçleri, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçleri, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle sizinle akdedilen üyelik sözleşmesine istinaden işlenecektir.

Ödeme Süreçleri

Platformumuza üye olarak bir paket satın almanız halinde Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Hukuki İşlem ve Müşteri İşlem (Satın alınan ürün/paket, Alınan paket tutarı, Sipariş Tarihi/Zamanı, Fatura Bilgileri, Ödeme geçmişi, Ödeme Yöntemi, Ödeme Sonucu) bilgileriniz; hizmet satış ve operasyon süreçleri, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ile saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle sizinle akdedilen mesafeli satış sözleşmesine istinaden işlenecektir. Kredi kartı bilgileriniz yalnızca TCMB lisanslı ödeme kuruluşumuzca işlenerek bankaya aktarılır. Sistemlerimiz üzerinde kredi kartı bilgisi saklanmaz.

Canlı Derslere Katılım ve Ders Kayıtlarının İzlenmesi

Platform üzerindeki canlı derslere katılımınıza ilişkin Müşteri İşlem ve İşlem Güvenliği bilgileriniz hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle sizinle akdedilen mesafeli satış sözleşmesine istinaden işlenecek ve saklanacaktır. Platformumuz üzerinden yürüttüğümüz canlı dersler Zoom üzerinden gerçekleşmektedir. Platform üzerinden canlı derslere katılımınız sırasında Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği verileriniz ile canlı ders esnasında kamera ve mikrofonunuzu açmanız halinde Görsel ve İşitsel Kayıt verileriniz, canlı ders süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/1 ve Md.9/1 kapsamında açık rızanıza istinaden işlenecek ve ilgili iletişim tedarikçisine aktarılacaktır. Eğitimler sırasında kamera ve mikrofon açma zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak mikrofon ve kamera açmayı tercih etmeniz halinde ses ve görüntü bilgileriniz canlı dersin hocası ve diğer katılımcılar tarafından görünür olacaktır. Canlı derslerde kamera ve mikrofon açsanız dahi buradaki bilgileriniz site üzerinde erişilebilen ders kayıtlarında yayınlanmaz.

Ders kayıtları, video podcastler gibi yayınları platform üzerinden izlemek istemeniz halinde izleme kayıtlarınıza ilişkin Müşteri İşlem ve İşlem Güvenliği bilgileriniz hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2c'de düzenlenen bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması sebebiyle sizinle akdedilen mesafeli satış sözleşmesine istinaden işlenecektir.

İşlem ve Elektronik Ticaret Kayıtlarının Saklanması

Platformumuz üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemlerin dijital kayıtları, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve saklama amaçlarıyla KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebebiyle işlenmektedir. Ayrıca platform üzerinde gerçekleştirdiğiniz elektronik ticaret işlemine ilişkin işbu aydınlatma metninde açıklanan kişisel verileriniz; Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; KVKK Md.5/2ç’deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması sebebiyle Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik'deki elektronik kayıtları saklanma yükümlülüğüne (Madde 33/6) istinaden saklanmaktadır.

İletişim ve Pazarlama Süreçleri

İnternet sitemizde yer alan iletişim formu, e-posta ve diğer kanallar ile bize bildirdiğiniz konu, talep ve şikayetler, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile birlikte; Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla; KVKK Md.5/2e'deki bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir.

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili ticari elektronik ileti almak, kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi almak, bültene abone olmak, size özel fırsatlardan haberdar olmak istemeniz halinde kimlik, e-posta adresi, telefon numarası, iletişim kanalı ve iletişim izni bilgileriniz; iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Bu kapsamda verdiğiniz açık rıza, 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerir. Verdiğiniz açık rızayı her zaman geri alabilirsiniz.

Çerezler

İnternet sitesinde yer alan çerezler aracılığı ile işlenen kişisel verilerinize ilişkin ayrıntılı bilgiye Çerezler Hakkında Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz;

 • Güvenli şekilde barındırılması ve yedeklenmesi amacıyla veri saklama tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla müşteri ilişkileri yönetimi uygulaması sunan tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
 • Canlı eğitim süreçlerinin yürütülmesi amacıyla canlı derse katılım bilgileriniz iletişim tedarikçimize aktarılmaktadır.
 • İletişim ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla e-posta iletişimi araçları sunan tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
 • İletişim onayı vermeniz takdirde bu onaya ilişkin kimlik, iletişim ve onay bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle Ticari İletişim ce Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Md.7’ye istinaden İYS aracılığıyla Ticaret Bakanlığına bildirilmektedir. Ayrıca ileti gönderebilmemiz için kişisel verileriniz lisanslı ileti gönderim tedarikçimize aktarılır.
 • Kredi kartı bilgileriniz ile ödemeye ilişkin kişisel verileriniz ödemenin alınabilmesi amacıyla ödeme hizmet sağlayıcı tedarikçilerimiz ve bankaya aktarılmaktadır. Bu süreçte lisanslı tedarikçiler kullanıldığından kart bilgileri sistemlerimize girmeksizin ödeme hizmet sunucusu tarafından toplanmaktadır.
 • Fatura bilgileriniz mevzuat gereği yetkili kurumlara bilgi verilmesi gerektiğinden entegratör firma aracılığı ile T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ve silme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi

Başvurunuzu Yeşilce, Dalgıç Sk. No 3/5 Kat 1, 34418 Kâğıthane/İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemlerimizde kayıtlı ve tarafınızca doğrulanmış e-posta adresinizi kullanarak [email protected] adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile ulaşabilirsiniz.

Hemen Üye Ol
Remind Türkiye